Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Dükkan

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Dükkan
Envanter No
39-08-1012-1
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Taşınmaz parselinin güneybatı köşesinde yer alan yapı tek katlı, kareye yakın dikdörtgen plablı, yığma tuğla örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Kıyıköy
Mevki
Sokak
Pazar Sokak
Ada
247
Pafta
E20d-12b-3
Parsel
9
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin
Malzeme
Tuğla
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Taşınmaz parselinin güneybatı bölgesinde yer alan yapı tek katlı, kareye yakın dikdörtgen planlı, yığma tuğla duvar örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Çatı saçağının altı üç sıra tuğla silmelidir. Yapının güney cephesi önünde yer alan muhses uygulamalardan dolayı izlenememekte olup, batı cephesinde pvc doğramalı camekan ve kapı bulunur. Yapının kuzey cephesinde ise üç adet dikdörtgen formlu ve tuğla kemerli penceresi bulunur. Doğu cephesi ise bitişik nizamlıdır. Yapının içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Dükkan
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Batı cephesinde pvc doğramalı camekan ve kapı bulunur.
Gözlemler
Yapının güney cephesi önünde yer alan muhses uygulamalardan dolayı izlenememekte olup, doğu cephesi ile bitişik nizamlıdır. Yapının içine girilememiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
25/06/2020 tarih ve 6059 sayılı Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Burcu KAYA Arkeolog