Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

224 Ada 2 Parsel Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
224 Ada 2 Parsel Konut
Envanter No
39-08-1086
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20 yy
Yaptıran
-
Yapan
-
Vakfiye
-
Kitabe
-
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı güney-kuzey istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, duvar örgüsü üzeri sıvalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. örtülüdür.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Kıyıköy
Mevki
Sokak
Sarmaşık
Ada
224
Pafta
Parsel
2
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapı güney-kuzey istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, duvar örgüsü üzeri sıvalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının tapu vasfı avlulu iki katlı ahşap ev olup, yapının 1. kat doğu cephesi sokağa çıkmalıdır. Yapıya giriş doğu cepheden sağlanmaktadır. Yapının 1 kat doğu cephesi saç levhalarla kaplanmıştır. Pencereleri dikdörtgen formludur. Yapının içine girilememiştir. Yapı Erken Cumhuriyet Dönemi özellikleri taşımaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülkiyet Sahibi
Yapılan Onarımlar
Yapının 1. kat açık cepheleri saç levhalarla kaplanmıştır.
Gözlemler
Yapının 1. kat doğu cephesi sokağa çıkmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Karar.
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi