Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

208 Ada 4 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
208 Ada 4 Parselde Konut
Envanter No
39-08-1085
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20 yy
Yaptıran
-
Yapan
-
Vakfiye
-
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, moloz taş-tuğla ve ahşap hatıllı örgülü kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Kıyıköy
Mevki
Sokak
Koza Sokak ile 7 nolu sokağın kesişimi.
Ada
208
Pafta
Parsel
4
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, moloz taş tuğla ve hatıllı duvar örgülü kırma çatılı alaturka kiremit örtülüdür.
Yapının tapu vasfı iki katlı kerpiç ev ve arsası olup, konut yapısı doğu ve güney cephelerinden bitişik nizamlıdır.
Çatı saçağı altı üç sıra tuğla dizili olan yapı hasarlı olup, kullanılmamaktadır. Yapının 1. kat açık cepheleri saç levhalarla kaplanmıştır. Yapının içine girilememiştir. Yapı Erken Cumhuriyet Dönemi özellikleri taşımaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülkiyet Sahibi
Yapılan Onarımlar
Yapının 1. kat açık cepheleri saç levhalarla kaplanmıştır.
Gözlemler
Konut yapısı doğu ve güney cephelerden bitişik nizamlıdır. Yapı hasarlı olup, kullanılmamaktadır. Yapının içine girilememiştir.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Karar.
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi