Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

206 Ada 1 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
206 Ada 1 Parselde Konut
Envanter No
39-08-1084
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20 yy
Yaptıran
-
Yapan
-
Vakfiye
-
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı iki sokak dokusu arasında yer alır. Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, moloz taş+ahşap duvar örgülü ve kısmen sıvalı ve boyalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Kıyıköy
Mevki
Sokak
Cumhuriyet Caddesi
Ada
206
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapı iki sokak dokusu arasında yer alır. Yapı dikdörtgen planlı, zemin + katlı, moloz taş-ahşap duvar örgülü ve kısmen sıvalı ve boyalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının tapu vasfı iki katlı ahşap ve ahşap ahır olup, yapının güney ve kuzey cephelerinde tek katlı tek yönlü eğimli çatılı eklentiler bulunur. Eklentiler moloz taş örgülü kısmen sıvalıdır. Yapının 1. kat batı cephesi pencereleri giyotin tipli olup, doğu cephesi onarım görmüş ve pencere doğramaları pvc ile yenilennmiştir. Yapı Erken Cumhuriyet dönemi özellikleri taşımaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Şahıs
Yapılan Onarımlar
Yapının 1. kat batı cephesi pencereleri giyotin tipli olup, doğu cephesi onarım görmüş ve pencere doğramaları pvc ile yenilenmiştir.
Gözlemler
Yapının güney ve kuzey cephelerinde tek katlı tek yönlü eğimli çatılı eklentiler bulunur. Eklentiler moloz taş örgülü, kısmen sıvalıdır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
24/08/2020-6964
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Birol HASANBAT Sanat tarihçi