Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

204 Ada 3 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
204 Ada 3 Parselde Konut
Envanter No
39-08-1083
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20 yy
Yaptıran
-
Yapan
-
Vakfiye
-
Kitabe
-
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapıdoğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+bodrum+zemin1 katlı, kargir duvar örgülü ve sıvalı, kırma çatılıdır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Kıyıköy
Mevki
Sokak
Akşam Sokak
Ada
204
Pafta
Parsel
3
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapı doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+bodrum+zemin+1 katlı, kargir duvar örgülü ve sıvalı, kırma çatılıdır. Yapının tapu vasfı avluluk iki katlı kerpiç evdir. Yapının çatısı yakın zamanda yenilenmiştir. Yapının ön-giriş cephesi güneye bakmakta olup, zemin katta giriş kapısı da ferforje olarak yenilenmiştir. Yapının 1. kat güney cephesi cumbalı ve çıkmalı olup, cumba ahşap payandalarla desteklenmiştir. Yapı mimari ve cephesel formunu korumuş ancak iç ve dış cephelerde bazı onarımlar gördüğü tespit edilmiştir. Yapı Erken Cumhuriyet dönemi özellikleri taşımaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Şahıs
Yapılan Onarımlar
Yapının çatısı yakın zamanda yenilenmiştir. Zemin katta giriş kapısı da ferforjeolarak yenilenmiştir.
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
24/08/2020 - 6964
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Selin KAHRAMAN Sanat tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi