Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Konut
Envanter No
39-01-1071
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Bahçe içerisinde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit ile örtülüdür.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Üsküp Kemalpaşa Mahallesi
Belde
Üsküp
Mevki
Sokak
Üsküp Caddesi
Ada
Pafta
31
Parsel
8141
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1 kat
Malzeme
Taş+tuğla
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bahçe içerisinde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının zemin katı yığma moloz taş, 1.kat ise ahşap hatıllı tuğla örgülüdür. Yapı parselin batısında bitişik muhdes yapı yer almakta olup, yapıya güney cepheden girilmektedir. Doğu cephesi pencereleri kareye yakın dikdörtgen formlu, güney cephe pencereleri ise dikdörtgen formludur. Yapının içine girilememiştir. Yapı Cumhuriyet (2. çeyrek) dönemi özellikleri göstermektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Yapı parselin batısında bitişik muhdes yapı yer almaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
E.K.V.K Kurulunun 10.06.2020 tarih ve 6806 sayılı karar ekidir.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi