Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Değirmen ve Müştemilatı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Değirmen ve Müştemilatı
Envanter No
39-01-1063
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
20.YY
Genel Tanım
Kırklareli ili, Merkez İlçesi, Kızılcıkdere Köyü, Kırklarelinin güneydoğusunda yer almaktadır. Kızılcıkdere Köyü içerisinden geçen Kırklareliye bağlantı yolu üzerinde yer alan değirmen özgünlüğünü korumaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Kızılcıkdere
Belde
Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
3119
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Tek Kat
Malzeme
Taş - Tuğla
Yapım Tekniği
Almaşık Örgü
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Taşınmaz alana dikdörtgen planda oturmaktadır.Taş ve tuğlanın kullanıldığı yığma yapı almaşık örgü tekniğiyle tek kat olarak inşaa edilmiştir. Taşınmazın beden duvarları yaklaşık 6-7 sıra taş iki sıra tuğla olacak şekilde örülmüş olup cepheye hareketlilik kazandırmıştır. Taşınmazın ön cephesinde çift kanatlı demir doğrama geniş bir kapı açıklığı yer almaktadır. Kapı açıklığının değiştirilmiş olduğu kapı üzerinde yer alan betonarme halıdan anlaşılmaktadır. Taşınmazın ön cephesinde 6 adet yuvarlak kemerli pencere yer almaktadır. Beşik çatı ile örtülü olan taşınmazın alınlık kısmında da tuğla ve taş kullanılmış olup taş ile örtülen alınlığın dikme noktasından saçak kotuna kadar olan kısım tuğla ile örtülmüştür. Taşınmazın arka cephesinde pencere açıklığına yer verilmemiş olup cephe sade bırakılmıştır. Yapının sol ucuna bitişik nizamda aynı malzeme ve teknik kullanılarak bir müştemilat inşaa edilmiştir. Taşınmazın iç kısmında çatı yüksekliği ve karkasları açıkta bırakılmış olup, iç mekanın geçen ahşap dikmeler ile desteklenmiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
İYİ
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
DEĞİRMEN
Bugünkü Kullanım
DEĞİRMEN
Önerilen Kullanım
DEĞİRMEN
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
03.09.2019 tarih ve 6193 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Mehtap GÖREN Şehir Plancısı
Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçisi
Mustafa BALEKOĞLU Arkeolog