Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

249 ada 5 parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
249 ada 5 parselde Konut
Envanter No
39-08-1054
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Zemim +1 katlı, ahşap hatılı duvar örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülü bir yapıdır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kıyıköy Cumhuriyet Mah.
Belde
Kıyıköy
Mevki
Sokak
Ada
249
Pafta
Parsel
5
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin +1
Malzeme
Taş - Ahşap
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Yapının yer aldığı, ahşap mimari unsurlarında ( kapı, pencere, iç merdiven ve döşemeler) bozulmalar olduğu, söz konusu eski evi iç yapısı ile çatısında ve beden duvarlarının statik sorunların olduğu görülmüştür.Yapının arka cephesi briket tuğla, doğu cephesi delikli tuğla ile onarılmış olup, sokak cephesinde zemin kat kısımlar dükkana dönüştürülmüş, 1. Kat ise sac malzeme ile kaplanmıştır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
YOK
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Yapının arka cephesi briket tuğla, doğu cephesi delikli tuğla ile onarılmış olup, sokak cephesinde zemin kat kısımlar dükkana dönüştürülmüş, 1. Kat ise sac malzeme ile kaplanmıştır.
Gözlemler
Yapının yer aldığı, ahşap mimari unsurlarında ( kapı, pencere, iç merdiven ve döşemeler) bozulmalar olduğu, söz konusu eski evi iç yapısı ile çatısında ve beden duvarlarının statik sorunların olduğu görülmüştür.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
03.09.2019 tarih ve 6218 sayılı karar 24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Karar (tescilinin devamı.)
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi