Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Haticehatun Mah. 196 Ada 28 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Haticehatun Mah. 196 Ada 28 Parselde Konut
Envanter No
39-01-1064
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
20.YY
Genel Tanım
Kırklareli ili,Merkez ilçesi, Haticehatun Mahallesi,bodrum +1 kat olarak yığma tuğla ile inşaa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Haticehatun
Belde
Mevki
Sokak
Ada
196
Pafta
Parsel
28
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum +1 kat
Malzeme
tuğla
Yapım Tekniği
Yığma tuğla
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Taşınmaz alana dikdörtgen planda oturmaktadır. Bitişik nizam olarak bodrum +1 kat olarak inşaa edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı niş şeklinde beden duvarlarından içeriye konumlandırılmıştır. Girişin hemen önünde yer alan kısmın tavanında ahşap işçiliği olan süsleme yer almaktadır. Taşınmazın giriş kapısının sağında dikdörtgen formlu taş söveli bir aydınlık penceresi yer almaktadır. Taşınmazın ön cephesinde yer alan pencere açıklıkları bodrum kat pencereleri ile simetrik şekilde konumlandırılmıştır. Üst kat pencereleri basık kemerli taş söveli olup pencere altları silmelerle bezenmiştir. Bodrum kat pencerelerinin söveli olduğu ancak geçirdiği onarımlar sırasında kaldırıldığı düşünülmektedir. Kat araları yine silemeler ile vurgulanmıştır. Sağ yan cephede yine konumlandırılmış 4er adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Taşınmazın ana giriş kapısından içeriye girildiğinde bir hol bulunmakta olup hol üzerinde 3 oda yer almaktadır. İçerisinde ter alan mervedivenlerden aşağı inildikten sonra sağ tarafta bir oda bulunmaktadır. Bu odanın içerisinde bir ocaklık bulunmakta olup, ocaklığın hemen üzerinde bulunan baca çıkışının sonradan kapatıldığı görülmüştür. Yan cephede tuğla örgülü yüksek bir bacanın varlığı görülmektedir. Ancak oldukça kötü durumda olan bacanın içerisinden yuvarlak bir açıklık açılarak günümüz malzemesi olan alüminyum baca çıkarılmıştır. Taşınmazın arka bahçesinin yer aldığı kısımda bir giriş kapısı daha bulunmaktadır. Üst örtsünün ve çatı karkaslarının yıpranmış olduğu görülmekte olup taşınmazın onarıma ihtiyacı vardır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
İYİ
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülkiyet Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
03.09.2019 tarih ve 6192 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Mehtap GÖREN Şehir Plancısı
Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçisi
Mustafa BALEKOĞLU Arkeolog