Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karamusul Mezarlığı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karamusul Mezarlığı
Envanter No
39-05-1054
Yapı Türü
Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı-Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Karamusul Köyü Mezarlığında toprak üzerinde toplanmış, toprağa dikili ve etrafa saçılmış olmak üzere 4 adet mezar taşı bulunmakta olup, mezar taşları sarıklı, fesli, hotoz ve üçgen başlıklı özelliklere sahiptir. Mezar taşları H.1228-1340 arasına tarihlenmektedir.
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Karamusul
Belde
Mevki
Sokak
Ada
165
Pafta
Parsel
60-63
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Karamusul Köyü Mezarlığında toprak üzerinde toplanmış, toprağa dikili ve etrafa saçılmış olmak üzere 14 adet mezar taşı tespiti yapılmış olup, söz konusu mezar taşları;
-H.1228 ve H.1246 tarihli sadece tarih kısmı mevcut baş taşları (2 adet)
-H.1252 tarihli başlığı mevcut olmayan erkek baş taşı
-H.1255 tarihli başlığı mevcut olmayan erkek baş taşı
-H.1280 tarihli hotoz başlığı tahrip olmuş kadın baş taşı
-H.1298 tarihli sarıklı baş taşı
-H.1940 tarihli yuvarlak tepelikli çocuk baş taşı
-Kitabesiz sarıklı baş taşları (4 adet)
-Kitabesiz fesli baş taşı
-Sadece bir kısımları mevcut tesli fesli baş taşı (2 adet) ve ayak taşı
-Üç parçaya ayrılmış sarıklı baş taşları (2 adet)

Karamusul Köyünün güneydoğusunda, köyiçine yaklaşık 200 m. mesafede Karamusul Mezarlığının yer aldığı, mezarlık alanında aktif defin işlemlerinin devam ettiği, eski mezar taşlarının tahrip edidiği, tarihi mezarlık alanın mezarlığın ortasında ve kenarlarında kalığı, mezar taşlarının bir kısmının tek parça, bir kısmının ise kırık olduğu, bazılarının ise toplandığı görülmüştür.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
YOK
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
YOK
Süsleme
FENA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Mezarlık
Bugünkü Kullanım
Mezarlık
Önerilen Kullanım
Mezarlık
Sahibi
Karamusul Köy Tüzel Kişiliği-Maliye Hazinesi
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahipleri
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Karamusul Köyünün güneydoğusunda köyiçine yaklaşık 200 m. mesafede Karamusul Mezarlığı'nın yer aldığı, mezarlık alanında aktif defin işlemlerinin devam ettiği, eski mezarlık taşlarının tahrip edildiği, tarihi mezarlık alanın mezarlığın ortasında ve kenarlarında kaldığı, mezar taşlarının bir kısmının tek parça, bir kısmının ise kırık olduğu, bazılarının ise toplandığı görülmüştür.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
E.K.V.K. Kurulunun 03.09.2019 tarih ve 6201 sayılı karar ekidir.
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hasan ERDEN Harita Mühendisi
Selin KAHRAMAN Sanat tarihçi