Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kuyu

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kuyu
Envanter No
39-01-1005
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
19. yy sonu 20. yy başı
Genel Tanım
Kırklareli İli Merkez İlçesi, Camikebir Mahallesi, 718ada 18 parselde yer alan kuyu kabovana taş malzeme ile harçsız olarak dökülmüş olup, yaklaşık 1 m. çapında ve 5-6 m. derinliktedir. Kuyu ile üzerindeki bilezik taşı arasında betonarme bağlayıcı kullanılmış olması kuyunun yakın bir zamanda sağlamlaştırma için elden geçmiş olabileceğini ya da bilzrik taşının buraya başka bir yerden taşınmış olabileceğini düşündürmektedir. Kuyu bileziğinin üzerinde kullanıma bağlı derin aşınmalar ve iş izleri bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Camikebir
Belde
Mevki
Sokak
Ada
718
Pafta
Parsel
18
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
İçerisinde su bulunan kuyu günümüzde halen kullanılmaktadır.
Önerilen Kullanım
Mevcut haliyle yerinde korunması veya betonarme bağlayıcı kullanılarak tuttutulmuş kuyu bileziğinin
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Kuyu bileziğinin üzerinde kullanıma bağlı derin aşınmalar ve ip izleri bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
22.05.2019 tarih ve 5985 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Hakan KURTİŞOĞLU S.Tarihçi
İlknur YAZ Müze Arşt.