Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Akören Camii ve Haziresi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Akören Camii ve Haziresi
Envanter No
39-07-1002
Yapı Türü
camii
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Köy meydanında yer alan cami dikdörtgen planlı, taş duvar örgülü üzeri sıvalı ve boyalı, kırma çatılı ve Marsilya tipi kiremit örtülüdür. Harim mekanı zemin ve üst katta sivri kemerli pencerelere sahiptir cephe açıklık oranı açısından simetriktir. Harim mekanının kuzeyinde mahfşl katı bulunur. Caminin kuzey cephesinde bitişik muhdes betonarme abdesthane eklentisi bulunur. Caminin batısında Osmanlıca yazılı mezar taşlarının olduğu haziresi bulunur.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Akören
Belde
Mevki
Köyiçi
Sokak
Ada
102
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Köy meydanında yer alan cami dikdörtgen planlı, taş duvar örgülü üzeri sıvalı ve boyalı, kırma çatılı ve Marsilya tipi kiremit örtülüdür. Harim mekanı zemin ve üst katta sivri kemerli pencerelere sahiptir cephe açıklık oranı açısından simetriktir. Harim mekanının kuzeyinde mahfşl katı bulunur. Caminin kuzey cephesinde bitişik muhdes betonarme abdesthane eklentisi bulunur. Caminin batısında Osmanlıca yazılı mezar taşlarının olduğu haziresi bulunur.Doğu cephelerde zemin ve üst katta dörder, batı cephede kuzeybatı köşede minaret yer alması nedeniyle üçer adet,güney mihrap cephesinde ise zeminde 2 üst kotta 3 adet sivri kemerli dikdörtgen formlu pencereye sahiptir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Camii ve Haziresi
Bugünkü Kullanım
Camii
Önerilen Kullanım
Sahibi
Akören Tüzel Kişi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Yapının içi ve dışı sıva- boya onarımı görmüş olup, çatısı yenilenmiştir. Mihrap muhdes çini kaplı olup, minberi de yenilenmiştir.
Gözlemler
Kuzey cephede muhdes abdesthane eklentisi olup, minaresinin kaide üzeri, çatısı, iç ve dış cephede yenileme-onarımlar görülmüştür. Hazirede yakaşık 10 adet kırık - bakçe duvarına yaslanmış mezar taşı vardır.
EKLER
Fotoğraf
var
Rölöve Projesi
Rapor
var
Restorasyon
Harita
var
Kroki
var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16.04.2019-5884
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Mustafa BALEKOĞLU Arkeolog