Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Tatarköy Mezarlığı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Tatarköy Mezarlığı
Envanter No
39-05-1006
Yapı Türü
Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Tatarköy Mezarlığında üçer adet ayak ve fesli baş mezar taşı ve birer adet süslemeli kadın baş taşı ile ayak taşı tespiti yapılmış olup, mezarlık Hamitabat Termik santralinin doğusu ile Tatarköyün güney batısında bulduğu, mezarlık alanının güney-doğu ve kuzeyinde aktif defin işlemlerinin devam ettiği, eski mezarlık dokusunun mezarlık alanının ortasında kalmaktadır.
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Tatarköy
Belde
Mevki
Köy Arkası
Sokak
Ada
Pafta
13
Parsel
209
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Tatarköy Mezarlığında üçer adet ayak ve fesli baş mezar taşı ve birer adet süslemeli kadın baş taşı ile ayak taşı tespiti yapılmış olup, mezarlık Hamitabat Termik santralinin doğusu ile Tatarköyün güney batısında bulduğu, mezarlık alanının güney-doğu ve kuzeyinde aktif defin işlemlerinin devam ettiği, eski mezarlık dokusunun mezarlık alanının ortasında kalmaktadır.Tatarköy Mezarlığında üçer adet ayak ve fesli baş mezar taşı ve birer adet süslemeli kadın baş taşı ile ayak taşı tespiti yapılmış olup,söz konusu mezar taşları ;
-H.1320 tarihli fesli baş ve ayak mezar taşı,
-H.1333 tarihli süslemeli kadın baş taşı
-H.1334 tarihli fesli baş mezar taşı
-H.1336 tarihli fesli baş ve ayak mezar taşı
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
YOK
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Mezarlık
Bugünkü Kullanım
Mezarlık
Önerilen Kullanım
Mezarlık
Sahibi
Tatarköy Köy Tüzel Kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Mezarlığın yoğun otsu, dikensi ve ağaçsı bitkilerle kaplı olduğu görülmüştür. Alanda tespiti yapılan mezar taşlarından başka dikensi bitkiler yüzünden girilemeyen alanda taşların olabileceği düşünülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
var
Restorasyon
Harita
var
Kroki
var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
22.05.2019-5998
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Mehtap Gören Şehir Plancı