Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Gazi Mahallesi, 376 ada 3 parsel konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Gazi Mahallesi, 376 ada 3 parsel konut
Envanter No
39-08-995
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı dikdörtgen planlı zemin+1 katlı, kırma çatı ve alaturka tipi kiremit ile örtülüdür. Moloz taş-ahşap hatıllıdır. Yapı parseli batı cephesinde yer alan Kışla Caddesinden kot farkından dolayı tek katlı görünüme sahiptir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Gazi Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Kışla Caddesi
Ada
375
Pafta
Parsel
3
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Moloztaş-Ahşap
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Gazi Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde 376 ada 3 parselde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatı ve alaturka tipi kiremit ile örtülüdür. Moloz taş-ahşap hatıllı duvar örgülü yapıda sıva ve cephesinde deformasyon görülmektedir. . Yapı parseli batı cephesinde yer alan Kışla Caddesinden kot farkından dolayı tek katlı görünüme sahiptir. Güneybatı cephesinde bulunan bahçe kapısından yapı parseline geçilmektedir. Yapının zemin kat güney cephesinde giriş kapısı bulunur. Batı (cadde) cephesinde dört, kuzey zemin katta bir, doğu bahçe cephesinde zemin katta iki, birinci katta ise üç adet pencere bulunur. Pencereler dikdörtgen formludur. Yapının güneydoğu köşesinde bitişik muhdes eklenti vardır. Yapı metruk durumda olup dış etkilere açıktır. Yapının içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Dış duvarlarında sıva ve cephesinde deformasyon görülmektedir. Yapının güneydoğu köşesine bitişik muhdes eklenti vardır. Yapı metruk durumda olup dış etkilere açıktır. Yapının içine girilememiştir.
EKLER
Fotoğraf
var
Rölöve Projesi
Rapor
var
Restorasyon
Harita
var
Kroki
var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar