Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Mehmet Akif Mahallesi, 245 ada 9 parsel konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Mehmet Akif Mahallesi, 245 ada 9 parsel konut
Envanter No
39-08-994
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı dikdörtgen planlı zemin+1 katlı, kırma çatı ve alaturka tipi kiremit ile örtülüdür. Moloz taş-ahşap hatıllı tuğla örgülüdür. Yapı parseli güneyinde yer alan sokaktan moloz taş örgülü duvar ile ayrılmaktadır. Yapının 1. Kat güneybatı cephesi çıkmalıdır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Mehmet Akif Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
245
Pafta
Parsel
9
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Moloztaş-Ahşap
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Mehmet Akif Mahallesi, Meydanlık Sokak üzerinde 245 ada 9 parselde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatı ve alaturka tipi kiremit ile örtülüdür. Moloz taş-ahşap hatıllı tuğla örgülü yapıda sıva ve cephede deformasyon görülmektedir. Yapı parseli güneyinde yer alan sokaktan moloz taş örgülü duvar ile ayrılmaktadır. Yapının güneybatı ve kuzey cephesinde muhdes eklentiler vardır. Yapıya zemin kat orta ekseninde yer alan kapı ile girilmektedir. Kapının sağında ve doğu cephede birer adet pencere bulunur. Yapının 1. Kat güneybatı cephesi çıkmalı olup 1. Kat güney cephesinde üç, doğu cephesinde iki adet pencere bulunur. Yapının batı ve kuzey cepheleri ile içi gözlemlenememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Yapıda sıva ve cephede deformasyon görülmektedir. Yapının güneybatı ve kuzey cephesinde muhdes eklentiler bulunur. Yapının batı ve kuzey cepheleri ile içi gözlenememiştir.
EKLER
Fotoğraf
var
Rölöve Projesi
Rapor
var
Restorasyon
Harita
var
Kroki
var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar