Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kale Mahallesi, 203 ada 6 parsel konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kale Mahallesi, 203 ada 6 parsel konut
Envanter No
39-08-993
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı oldukça dik arazi üzerinde dikdörtgen planlı zemin+1 katlı, kırma çatı ve marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. Yapının zemin kat arazi eğimi ve Kale Caddesinin kotu nedeniyle batı bahçe cephesinden izlenebilmektedir. Yapının cephesi simetrik olarak düzenlenmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Kale Caddesi, No:33/1-2
Ada
203
Pafta
Parsel
6
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Tuğla-betonarme
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Kale Mahallesi, Kale Caddesi üzerinde 203 ada 6 parselde yer alan yapı oldukça eğimli-dik arazi üzerinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve Marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. Tuğla duvar örgülü yapı sıvalı ve boyalı olup çatısı onarım görmüştür. Yapının zemin kat arazi eğimi ve Kale Caddesinin kotu nedeniyle batı bahçe cephesinden izlenebilmektedir. Yapı asimetrik cephe düzenlemeli olup doğu (cadde) cephesi duvarından geçilerek merdivenlerle 1. kat kapısına ulaşılmaktadır. Cadde cephesinde 1. Katta üç adet pencere, kuzey cephede bir pencere, güney zemin kat cephesinde 1 pencere bulunur. Yapının bahçe cephesinden zemin kata girilmektedir. 1. Kat güneybatı cephesinde köşe penceresi uygulaması benzer dönem yapılarında da izlenmektedir. Zemin ve 1. Kat ayrımı ile çatı saçağı altında sıva ile yapılmış silme kuşağı bulunur. 1. Kat bahçe cephesi balkonludur.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Tuğla duvar örgülü yapı sıvalı ve boyalı olup çatısı onarım görmüştür.
Gözlemler
1. Kat güneybatı cephesinde köşe penceresi uygulaması benzer dönem yapılarında da izlenmektedir. Zemin ve 1. kat ayrımı ile çatı saçağı altında sıva ile yapılmış silme kuşağı bulunur.
EKLER
Fotoğraf
var
Rölöve Projesi
Rapor
var
Restorasyon
Harita
var
Kroki
var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar