Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kale Mahallesi, 188 ada 8 parselde konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kale Mahallesi, 188 ada 8 parselde konut
Envanter No
39-08-988
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
1930
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Hafif eğimli bir arazide yer alan yapı dikdötgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Moloztaş duvar örgülü yapı sıvalı olup Belediysince düzenlenmiş emlak bildirimine göre 1930 yılında inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Karakol Caddesi No:13/1-2
Ada
188
Pafta
Parsel
8
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
moloztaş
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Kale Mahallesi, Karakol caddesi üzerinde 188 ada 8 parselde yer alan yapı, hafif eğimli arazi üzerinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kireit örtülüdür. Moloztaş duvar örgülü yapı sıvalı olup Belediyesince düzenlenmiş emlak bildirimine göre 1930 yılında inşa edilmiştir. Yapının giriş cephesi güney (karakol) cephesi olup cadde cephesinde orta eksende tek taraflı 9 basamakla 1. kata çıkan merdivenler bulunur. Zemin ve 1. katta merdivenin her iki yanında birer dikdörtgen pencere bulunur. Yapının zemin katında güneydoğu bahçe kapısından geçilmektedir. zemin kast batı cephesinde bir, 1. katta iki adet pencere bulunur.Yapının doğu cephesi zemin kat girişi üzerinde eklenti bulunur. Yapının kuzey bahçe cephesi ve iç yapısı gözlemlenememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Moloz taş duvar örgülü yapı sıvalıdır.
Gözlemler
Yapının doğu cephesi zemin kat girişi üzerinde eklenti bulunur. Yapının kuzey bahçe cephesi ve iç yapısı gözlemlenememiştir.
EKLER
Fotoğraf
var
Rölöve Projesi
Rapor
var
Restorasyon
Harita
var
Kroki
var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar