Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kırklareli, Merkez 587 ada 15 parselde Korugan C

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kırklareli, Merkez 587 ada 15 parselde Korugan C
Envanter No
39-01-972 (C)
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Koruganlar II. Dünya Savaşı öncesinde Balkanlardan gelebilecek Alman saldırısına karşı 1937 sonrasında Trakya Bölgesinin özellikle Kırklareli hattında inşa edilmiş askeri savunma yapılarıdır. Çakmak Hattı olarak ta bilinen yapılar iki kademeli olarak düşünülmüş olup, Kırklareli ve Çatalca önlerinde inşa edilmiştir. Balkan ve I. Dünya Savaşı yıllarında inşa edilen tabya yapılarının benzeri olan koruganlar modern savaşlarda yaygın olarak kullanılan betondan yapılan mevzilerden oluşan tahkimat çeşididir. Makineli tüfek atışı yapabilmek için yükseltilmiş bir mevzinin hem görüş alanının arttırılması hem de küçük çaplı silahlar ve el bombalarına karşı korunmasını sağlayan tahkimattır. Betondan imal edilen koruganların mevzilendikleri yer önceden hazırlanmış ve dikkatle belirlenmiştir. İlk örneklerinin Hindenburg Hattında kullanıldığı düşünülmektedir. Koruganlar, yerlerini gizlemek ve sürpriz etkisi yaratmak adına kamufle edilir. Bir mevzinin parçası veya birbirlerini koruyan bir tahkimat sisteminin parçası olabilirler. Ayrıca stratejik olarak önemli köprü vs. gibi yapıları korumak amacıyla da inşa edilebilirler. Özellikle Maginot Hattı tahkimatında koruganlar yaygın olarak kullanılmıştır. Yunanistan'ın mihver işgaline uğramasıyla işlevsiz kalmış, bundan sonra hattın daha geri ve dar bir alana çekilmesi gerçekleşmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
587
Pafta
Parsel
15
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
betonarme-demir
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Korugan yapısı bir askeri tahkimat yapısı olarak betonarme -demir malzemeden korunaklı olarak inşa edilmiştir. Tarla vasıflı ekili tarım arazisi içinde yer alan yapı, doğal kamuflaj özelliğine sahiptir. Yukarıdan aşağıya doğru genişleyen yanları korunaklı girişi doğuda yer almaktadır. Kareye yakın dikdörtgen formlu yapının üç cephede duvarları sağırdır. Koruganın içerisi balçık ve su dolu olduğundan içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Bugün itibariyle işlevsiz olan yapı kullanılmamaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
29/05/2018-5120
Yayın Dizini
Hazırlayanlar