Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Topçular Eski Mezarlığı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Topçular Eski Mezarlığı
Envanter No
39-04-973
Yapı Türü
Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı
Genel Tanım
Köyün 1-1,5 km kuzey doğusunda, ormanlık alan içerisinde, boyları 1 metre ile 50 cm arasında, yazısız, menhir şeklinde taşlardan oluşmaktadır.
KONUM
İlçe
Kofçaz
Mahalle Köy
Topçular Köyü
Belde
Mevki
Sokak
Ada
101
Pafta
Parsel
690
Yüzölçümü
12.342.586,53 m2
Nitelik
Devlet Ormanı
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Yekpare taştan kabaca yontularak oluşturulmuş, yazısız ve süslemesiz Osmanlı Dönemi'ne tarihlenebilecek mezar taşları yer almaktadır.Mezar taşlarının bir kısmı sağlam vaziyette olup, bir kısmı tahrip edilmiş, parçalanmış, yıkılmış veya yerlerinden sökülmüştür.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
YOK
Dış Yapı
YOK
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Mezarlık günümüzde kullanılmamaktadır., bakımsız haldedir.
Önerilen Kullanım
Mezarlık
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde kullanılmadığından bakımsızdır.Taşların bir çoğu atıl durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
28.06.2018-5200
Yayın Dizini
Hazırlayanlar