Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Ahmetçe Köyü Mezarlık

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Ahmetçe Köyü Mezarlık
Envanter No
39-01-970
Yapı Türü
Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı
Genel Tanım
İçerisinde yakın tarihli mezarların da bulunduğu mezarlıkta, yekpare taştan kabaca yontularak oluşturulmuş, yazısız ve süslemesiz Osmanlı Dönemi'ne tarihlenebilecek mezar taşları yer almaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Ahmetçe Köyü
Belde
Mevki
Çifte Çeşmeler Mevki
Sokak
Ada
119
Pafta
Parsel
20
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Ahmetçe Köyü, Çifte Çeşmeler Mevkinde, 119 ada,20 parsel üzerinde yer alan mezarlık, kuzey-güney yönlü uzanan Kırklareli-Ahmetçe yolunun doğusunda yer almaktadır. Etrafı kısmen tel ve kısmen de duvar ile çevrili olan mezarlığın batısında (yola bakan kısımda) geniş bir kapı açıklığı ile girişi sağlanmıştır. Parselin yaklaşık olarak ortasında yer alan doğal kaya kütlesinin güneyinde ve doğusunda yüzeyde herhangi bir mezar bulunmazken bu kaya kütlesinin kuzeyinde ve batısında yayılım gösteren mezarlar olduğu görülmüştür. Mezarlığın içerisinde yakın tarihli mezarların arasında özensiz şekilde yontularak oluşturulmuş, Osmanlı Dönemi'ne tarihlendirilebilecek, muhtelif ölçülerde yazısız ve süslemesiz mezar taşları bulunmaktadır. Mezar taşlarının bir kısmı ayakta iken bir kısmı eğik ve bir kısmı da devrilmiş vaziyettedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
YOK
Taşıyıcı Durumu
YOK
Dış Yapı
YOK
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Mezarlık
Bugünkü Kullanım
Mezarlık
Önerilen Kullanım
Mezarlık
Sahibi
Köy Tüzel Kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Köy Tüzel Kişiliği
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Mezarlığın içerisinde yakın tarihli mezarların arasında çok sayıda yazısız mezar taşları mevcuttur. Bunların bir kısmı dik, bir kısmı eğik, bir kısmı da devrilmiş vaziyettedir. Yeni mezarların açılmasıyla zaman içerisinde oluşabilecek alan darlığı nedeniyle bu taşların tahrip edilme olasılığı bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
X
Rölöve Projesi
Rapor
X
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
05/03/2018-4915
Yayın Dizini
Hazırlayanlar