Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Merkez, 89 ada 25 parselde Ticari Yapı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Merkez, 89 ada 25 parselde Ticari Yapı
Envanter No
39-01-966
Yapı Türü
Yapım Tarihi
19.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Kagir yapı tek katlı ve tek mekandan oluşmaktadır. Namazgah Caddesi üzerinde yer almaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Camikebir Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Namazgah Caddesi
Ada
89
Pafta
Parsel
25
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
tek
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Kagir yapı tek katlı ve tek mekandan oluşmaktadır. Cephesi yontu taş ile kaplanmıştır. Yapı bitişik nizamlıdır. Yapının yuvarlak kemer içinde yer alan girişine camekan yapılmıştır. Giriş kemerinin üzerinde dikdörtgen formlu küçük bir aydınlatma penceresi yer alır. Pencerenin üzerinde yer alan yuvarlak kemer yapıya hareketlilik kazandırmıştır. Kemerin ortasında dışarıya taşkın kilit taşı bulunur. Eğimli çatı silmesinin altında ikinci bir aydınlatma penceresi yer almakta olup bu pencere kapatılmıştır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Ticari
Bugünkü Kullanım
Ticari
Önerilen Kullanım
Ticari
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Camekanlı giriş nedeniyle özgün cephe karakterini kaybetmiştir.
EKLER
Fotoğraf
X
Rölöve Projesi
Rapor
X
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
19/02/2018-4870
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar