Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Merkez, 89 ada 24 parselde Ticari Yapı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Merkez, 89 ada 24 parselde Ticari Yapı
Envanter No
39-01-965
Yapı Türü
Yapım Tarihi
19.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Kagir yapı, zemin üzeri 1 katlıdır. Namazgah Caddesi üzerinde yer alır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Camikebir Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Namazgah Caddesi
Ada
89
Pafta
Parsel
24
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Kagir yapı zemin üzeri 1 katlıdır. Cephesi sıvalıdır. Yapı bitişik nizamlıdır. Zemin kata camekan yapılarak özgünlüğü bozulmuştur. Camekanın yanları seramik kaplıdır. Camekan üzerinde ortada yer alan küçük kare formlu aydınlatma penceresi kapatılmıştır. Birinci katta basık kemer içinde üç adet pvc pencere yer alır.Çatı altı silmelidir. Eğimli çatısı marsilya kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Ticari
Bugünkü Kullanım
Ticari
Önerilen Kullanım
Ticari
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Yakın zamanda yapılan tadilat ile pencerenin basık kemerleri değiştirilmiş, aydınlatma penceresi yıkılmıştır.
Gözlemler
Yapının form ve aydınlatma penceresinin hizasına göre 89 ada 25-26-27 parsellerde yer alan yapılarla bütünlük arz ettiği, yapının ilk döneminde tek katlı olabileceği, üst katının sonraki dönemlerde yapıldığı düşünülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
X
Rölöve Projesi
Rapor
X
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
19/02/2018-4869
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar