Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kırklareli, Merkez 417 ada 15 parsel korugan

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kırklareli, Merkez 417 ada 15 parsel korugan
Envanter No
39-01-963
Yapı Türü
Korugan
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Korugan yapısı, bir askeri tahkimat yapısı olarak betonarme-çelik malzemeden korunaklı olarak inşa edilmiştir. Hafif eğimli kayalık bir araziye uygun, doğal kamuflaj özelliğine sahip yapıda olup, güneybatısında küçük bir kapı girişi, batısında ise biri büyük biri küçük mazgal tipi iki adet penceresi vardır. Güneybatı köşesinde betonarme örgüsü küçük mazgal penceresine doğru ovalleştirilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Belde
Merkez
Mevki
Sokak
Ada
417
Pafta
Parsel
15
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
bodrum+zemin
Malzeme
Taş+Tuğla+Ahşap
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
II. Dünya Savaşı öncesinde Balkanlardan gelebilecek Alman saldırısına karşı 1937 sonrasında Trakya bölgesinin özellikle Kırklareli hattında inşa edilmiş askeri savunma yapılarıdır. Çakmak Hattı olarak ta biline yapılar iki kademeli olarak düşünülmüş olup, Kırklareli ve Çatalca önlerinde inşa edilmiştir. Balkan ve I.Dünya Savaşı yıllarında inşa edilen tabya yapılarının benzeri olan koruganlar modern savaşlarda yaygın olarak kullanılan betondan yapılan mevzilerden oluşan tahkimat çeşididir. Makineli tüfek atışı yapabilmek için yükseltilmiş bir mevzinin hem görüş alanının arttırılması hem de küçük çaplı silahlar ve el bombalarına karşı korunmasını sağlayan tahkimattır. Betondan imal edilen koruganların mevzilendikleri yer önceden hazırlanmış ve dikkatle belirlenmiştir. İlk örneklerinin Hindenburg Hattında kullanıldığı düşünülmektedir. Koruganlar, yerlerini gizlemek ve sürpriz etkisi yaratmak adına kamufle edilir. Bir mevzinin parçası veya birbirlerini koruyan bir tahkimat sisteminin parçası olabilirler. Ayrıca stratejik olarak önemli köprü vs. gibi yapıları korumak amacıyla da inşa edilebilirler. Özellikle Maginot Hattı tahkimatında koruganlar yaygın olarak kullanılmıştır. Yunanistan'ın mihver işgaline uğramasıyla işlevsiz kalmış, bundan sonra hattın daha geri ve dar bir alana çekilmesi gerçekleşmiştir.
Korugan yapısı, bir askeri tahkimat yapısı olarak betonarme-çelik malzemeden korunaklı olarak inşa edilmiştir. Hafif eğimli kayalık bir araziye uygun, doğal kamuflaj özelliğine sahip yapıda olup, güneybatısında küçük bir kapı girişi, batısında ise biri büyük biri küçük mazgal tipi iki adet penceresi vardır. Güneybatı köşesinde betonarme örgüsü küçük mazgal penceresine doğru ovalleştirilmiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Korugan
Bugünkü Kullanım
kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Bugün itibariyle işlevsiz olan yapı, kullanılmamaktadır.
EKLER
Fotoğraf
X
Rölöve Projesi
Rapor
X
Restorasyon
Harita
X
Kroki
X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
22/01/2018-4776
Yayın Dizini
Hazırlayanlar