Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Babaeski 71 ada, 18-19 parsellerde dükkan

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Babaeski 71 ada, 18-19 parsellerde dükkan
Envanter No
39-02-961
Yapı Türü
Dükkan
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Taşınmaz cadde üzerinde tek (zemin) katlı, yığma tuğla örgülü, beşik çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülüdür. Doğu ve batı cephelerinden bitişik nizam olup, doğu ve batı cephelerin çatı kısımlarında alınlık düzenlemelerine sahiptir. Cadde cephesinde saçak altı birkaç kademeli silme profillidir.
KONUM
İlçe
Babaeski
Mahalle Köy
Hacı Hasan Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
71
Pafta
3
Parsel
18-19
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1
Malzeme
Tuğla
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
71 ada, 19 parsel mevcut Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 71 ada 18 parseldeki taşınmazın doğusunda yer almaktadır.Her iki taşınmazın da tapu vasfı "kargir dükkan" olup, 18 parseldeki taşınmaz tescil fişinde tek katlı, kırma çatılı ve saçak altı silmeli,yığma malzeme duvar örgülü, iş yeri olarak kullanılan bir yapı şeklinde tanımlanmıştır. Yapılan incelemede, 19 parselin 18 parsel ile aynı çatı altında, tek bir mimari kütlenin parçası olduğu görülmüştür.

71 ada, 18-19 parsel üzerindeki taşınmaz, cadde üzerinde tek (zemin) katlı, yığma tuğla örgülü, beşik çatılı ve marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. Doğu ve batı cephelerinden bitişik nizam olup, doğu ve batı cephelerin çatı alınlık düzenlemelerine sahiptir. Cadde cephesinde saçak altı birkaç kademeli silme profillidir. Yapının çatısı ve dükkan olarak kullanılan iç mekanı onarımlar görmüştür.18 ve 19 parseldeki taşınmazın cadde cephesine muhdes bir betonarme saçak yapılmış olup, 18 parseldeki dükkandaki çerçeveler ve tente silueti olumsuz etkilemektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Dükkan
Bugünkü Kullanım
Dükkan
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Yapının çatısı ve dükkan olarak kullanılan iç mekanı onarımlar görmüştür.
Gözlemler
19 parselin 18 parsel ile aynı çatı altında, tek bir mimari kütlenin parçası olduğu görülmüştür. 18 ve 19 parseldeki taşınmazın cadde cephesine muhdes bir betonarme saçak yapılmış olup, 18 parseldeki dükkandaki çerçeveler ve tente silüeti olumsuz etkilemektedir.
EKLER
Fotoğraf
X
Rölöve Projesi
Rapor
X
Restorasyon
Harita
X
Kroki
X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
11/12/2017-4641
Yayın Dizini
Hazırlayanlar