Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karakaş Mahallsei 267 ada, 5 parselde Makine Dairesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karakaş Mahallsei 267 ada, 5 parselde Makine Dairesi
Envanter No
39-01-962/1
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı kareye yakın dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, yığma moloz-tuğla örgülü, duvarları sıvalıdır. Üst örtüsü tahrip olmuş yapı metruk durumda ve kullanılmamaktadır. Tahrip olup, dış etkilere açık hale gelen çatısı, kırma çatı tipindedir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki
Karakaş Mahallesi
Sokak
Gazhane Sokak No:57
Ada
267
Pafta
4
Parsel
5
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
zemin+1
Malzeme
Taş-Tuğla
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
267 ada, 5 parselde yer alan taşınmaz tarihi un fabrikalarıyla eklentilerinin olduğu Gazhane Sokak üzerinde bulunmaktadır. Güneybatısında bitişik konumda 267 ada 4 parselde 2. grup yapı olarak tescilli değirmen (depo) yapısı, kuzeydoğusunda ise tarihi fabrika binası bulunmaktadır. 267 ada 4 ve 13 parsellerdeki yapıların tapu vasıfları (fabrika) ile vaziyetleri göz önüne alındığında sanayi tesisi hüviyetindeki yapıların tarihi makine dairesi eklentisi konumundadır.Yapı kareye yakın dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, yığma moloz-tuğla örgülü, duvarları sıvalıdır. Üst örtüsü tahrip olmuş yapı metruk durumda ve kullanılmamaktadır. Tahrip olup, dış etkilere açık hale gelen çatısı, kırma çatı tipindedir. Ana cephesi Gazhane Sokağa bakan kuzeybatı cephesi olup, zemin katta çift kanatlı bir adet ferforje kapısı ile metal kepenkli bir adet penceresi bulunur. Zemin kat ile 1. kat ayrımında sıva ile oluşturulmuş silme kuşağı bulunmaktadır. 1. katta iki adet kareye yakın dikdörtgen pencere ile 1 adet küçük dikdörtgen penceresi vardır. Yapının içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
267 ada 4 ve 13 parsellerdeki yapıların tapu vasıfları (fabrika) ile vaziyetleri göz önüne alındığında sanayi tesisi hüviyetindeki yapıların tarihi makine dairesi eklentisi konumundadır.
EKLER
Fotoğraf
X
Rölöve Projesi
Rapor
X
Restorasyon
Harita
X
Kroki
X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
11/12/2017-4636
Yayın Dizini
Hazırlayanlar