Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kale Mahallesi 187 ada 1 parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kale Mahallesi 187 ada 1 parselde Konut
Envanter No
39-08-917-1
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
zemin+1 katlı yapı, taş duvar örgülü olup, yapının temel ve duvar örgüsünde kullanılan taşların bir kısmının sur yapısına ait olması muhtemeldir. Dış ve iç duvarları sıvalı olan yapı kırma çatı ve alaturka kiremit ile örtülüdür.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
187
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
taş
Yapım Tekniği
taş örgü
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Antik Bizye kentinin sur duvarları üzerinde yer almakta olup, doğusunda buraya bitişik (187 ada,2 parsel) Kurulumuzun 12/04/2016-3137 kararıyla tescillenmiş 1. grup anıt eser Vize Sarnıcı yer almaktadır. Konut yapısı sur yapısını oluşturan blok ve yığma taş duvarların hemen üzerinde geniş bir bahçe içinde yer almaktadır. Zemin+1 katlı yapı,taş duvar örgülü olup, yapının temel ve duvar örgüsünde kullanılan taşların bir kısmının sur yapısına ait olması muhtemeldir. Dış ve iç duvarları sıvalı olan yapı kırma çatılı olup, alaturka kiremit ile örtülüdür. Yapının girişi bahçe içinden kuzeydoğu cephede yer alan zemin ve 1. kat boyunca kareye yakın dikdörtgen formlu yapıdan dışa taşkındır.Kuzeybatı merdivenleri ile birinci kata, kuzeydoğu kapısı ile de zemin kata girilmektedir. 1. kat kapısının iki yanı dikdörtgen formlu pencerelidir. 1. kat uzunlamasına dikdörtgen geniş sofalı olup, sofanın sağında 3 oda, solunda 2 oda ve kapı girişine yakın zemin kata inen ahşap merdivenler bulunmaktadır. 1. kat kuzeybatı köşedeki oda geleneksel konut yapılarında gözlemlenen ocaklığa sahiptir. Zemin ve tavan döşemeleri ahşaptır. Yapının cephelerinde yer alan kare formlu pencereler atölye işi olup, takriben 30-40 yıllıktır.Taşınmaz malzeme ve mekan planlaması açısından Erken Cumhuriyet Dönemi'ne tarihlenmektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Duvarları harç sıvalıdır.
Gözlemler
Antik Bizye kentinin sur duvarları üzerinde yer almakta olup, doğusunda buraya bitişik (187 ada,2 parsel) Kurulumuzun 12/04/2016-3137 kararıyla tescillenmiş 1. grup anıt eser Vize Sarnıcı yer almaktadır. Konut yapısı sur yapısını oluşturan blok ve yığma taş duvarların hemen üzerinde geniş bir bahçe içinde yer almaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
02/08/1985-1563 16/02/1990-553 03/04/2017-3972
Yayın Dizini
Hazırlayanlar