Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Vize 187 ada 12 parselde dükkan

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Vize 187 ada 12 parselde dükkan
Envanter No
39-08-936
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kale Mahallesi, 187 ada, 12 parselde yer alan taşınmaz tek katlı olup dükkan olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
187
Pafta
Parsel
12
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Taşınmazın tek katlı, kare planlı, küçük bir yapı olduğu görülmüştür. Dükkan olarak inşa edildiği anlaşılan yapının dış cephesi ahşap doğrama ile kaplıdır. Beşik çatıyla örtülmüş olan taşınmazın üst örtüsünün oldukça yıpranmış olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın ön cephesinde geniş kare formlu bir pencere açıklığı yer almakta olup hemen yanında dikdörtgen ahşap doğramalı bir kapı açıklığı vardır. Yapı bitişik nizam olarak inşa edilmiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Dükkan
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
VAR
Rölöve Projesi
Rapor
VAR
Restorasyon
Harita
Kroki
VAR
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
23/05/2017-4121
Yayın Dizini
Hazırlayanlar