Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kale Mahallesi 187 ada 13 parselde Konut+Dükkan

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kale Mahallesi 187 ada 13 parselde Konut+Dükkan
Envanter No
39-08-938
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kale Mahallesi, 187 ada, 13 parselde yer alan taşınmaz zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
187
Pafta
Parsel
13
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Konut+Dükkan
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Taşınmazın ön cephesinde yer alan kapı ve pencere açıklığının onarılmış olduğu görülmüştür. Çatı karkaslarının ve üst örtü sisteminin onarılmış olduğu gözlemlenmiştir.
Gözlemler
Taşınmazın ön cephesinde yer alan kapı ve pencere açıklığının onarılmış olduğu görülmüştür.
EKLER
Fotoğraf
VAR
Rölöve Projesi
Rapor
VAR
Restorasyon
Harita
Kroki
VAR
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
23/05/2017-4120
Yayın Dizini
Taşınmazın bitişik nizam olarak yapılmış olduğu, dikdörtgen planda parsele oturduğu görülmüştür. taşınmazın zemin katı dükkan, üst katı ise konut olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın çatısının sonradan yenilenmiş olduğu görülmüştür. Üst kat pencere formlarının orijinalinde dikdörtgen olduğu düşünülmektedir. Ön cepheye yerleştirilen 2 adet pencere açıklığından bir tanesinin kare formlu olduğu diğerinin ise iki adet bitişik olarak dikdörtgen formlu pencere açıklığı olduğu görülmüştür. Alt katta 3 adet kapı açıklığı bulunur. Bu kapı açıklıklarının en sol tarafta olanı üst kattaki konut yapısına girişi sağlayan kapıdır. Ortada yer alan kapının daha sonra yapılmış olduğu ve iç mekanın bölünerek dışarıdan kullanımı daha kolay hale getirmek amacıyla açıldığı görülmüştür.
Hazırlayanlar