Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kale Mahallesi 187 ada 14 parselde Konut+Dükkan

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kale Mahallesi 187 ada 14 parselde Konut+Dükkan
Envanter No
39-08-933
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kale Mahallesi, 187 ada, 14 parselde yer alan taşınmaz zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
187
Pafta
Parsel
14
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Taşınmaz zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir. Zemin katın dükkan, üst katın ise konut olarak kullanıldığı görülmüştür. Taşınmaz bitişik nizam olarak yığma tuğla ile inşa edilmiştir. Kareye yakın bir planı vardır. Taşınmazın ön cephesinde iki adet kare formlu pencere açıklığı bulunur. Pencere kenarları ince beton sövelidir. Ancak bu sövelerin sonradan yapıldığı anlaşılmıştır. Yapının 1. katı zemin katından önde yapılmış olup betonarme taşıyıcılar ile desteklenmiştir. Taşınmazın tavanları ve zemini ahşap olup iç mekan duvarlarında oldukça rutubet bulunmaktadır. Taşınmazın yan cephesi betonarme harç ile desteklenmiş olup tuğla olarak kalan kısımların kar ve yağmur sularından olumsuz etkilendiği görülmüştür. Taşınmazın alt katının dükkan olarak kullanılması sebebiyle iki adet kapı açıklığı bulunmaktadır. Biri diğerine göre daha küçük olan kapı açıklığı ahşap doğrama ile yapılmışken geniş kapı açıklığının pvc doğrama ile yapılmıştır. Taşınmazın düz çatı ile örtülmüş olduğu ve çatısının yenilendiği görülmüştür.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Konut+Dükkan
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Çatısının ve doğramalarının yenilendiği görülmüştür.
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
VAR
Rölöve Projesi
Rapor
VAR
Restorasyon
Harita
Kroki
VAR
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
23/05/2017-4119
Yayın Dizini
Hazırlayanlar