Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kale Mahallesi 187 ada 15 parselde Konut+Dükkan

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kale Mahallesi 187 ada 15 parselde Konut+Dükkan
Envanter No
39-08-937
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kale Mahallesi, 187 ada, 15 parselde yer alan taşınmaz zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
187
Pafta
Parsel
15
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Taşınmaz 2 katlı, alt katı dükkan üst katı konut olarak inşa edilmiştir. Yapının konut kısmı kullanılmamaktadır. Taşınmazın dış cephesi ahşap doğrama ile kaplıdır. Üst kat ön cephede 6 adet dikdörtgen formlu pencere açıklığı bulunmakta olup yan cephede 1 adet dikdörtgen formlu aydınlık penceresi bulunmaktadır. Taşınmazın zemin kat ile arasında ahşap eliböğründeler kullanılmıştır. Taşınmazın zemin katında 2 adet kapı ve 2 adet pencere açıklığı yer almaktadır. Beşik çatı ile örtülmüş olan taşınmazın çatı taşıyıcı sistemi ve örtü elemanı olarak kullanılan alaturka kiremitler oldukça yıpranmış durumdadır. Taşınmaza giriş hemen yanında yer alan bahçe kapısından sağlanmakta olup giriş kapısı yan cepheye konumlandırılmıştır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
YOK
Süsleme
İYİ
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Konut+Dükkan
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
VAR
Rölöve Projesi
Rapor
VAR
Restorasyon
Harita
Kroki
VAR
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
23/05/2017-4122
Yayın Dizini
Hazırlayanlar