Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kale Mahallesi 187 ada 17 parselde Konut+Dükkan

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kale Mahallesi 187 ada 17 parselde Konut+Dükkan
Envanter No
39-08-934
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kale Mahallesi, 187 ada, 17 parselde yer alan taşınmaz zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
187
Pafta
Parsel
17
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Ateş Tuğlası
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapının 2 katlı olarak inşa edildiği görülmüştür. Taşınmazın zemin katı bir dönem dükkan olarak kullanılmıştır. Yapının sağında bir giriş kapısı yer almaktadır. Yapının tamamı ateş tuğlasıyla inşa edilmiş olup taşınmazın sadece ön cephesi betonarme harç ile sıvanmıştır. Pencereleri kare formludur. Taşınmazın çatısı tamamen yıkılmış olup çatı altında silme kuşağı yer almaktadır. Silme kuşağı tuğla ile oluşturulmuş, daha sonra üzeri betonarme ile sıvanmıştır. ilk kat ile ikinci kat arasında beton eliböğründeler bulunur. Yapının iç mekanında kemerli bir ocaklık kısmının varlığı göze çarpmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Konut+Dükkan
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
VAR
Rölöve Projesi
Rapor
VAR
Restorasyon
Harita
Kroki
VAR
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
23/05/2017-4118
Yayın Dizini
Hazırlayanlar