Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

204 ada 7 parsel Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
204 ada 7 parsel Konut
Envanter No
39-08-914
Yapı Türü
Sivil Mimarlık Örneği
Yapım Tarihi
20 yy.
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım
Zemin Üzeri iki katlıdır. Çatkı arası tuğla dolgu malzeme ile inşa edilmiştir. Kırma çatısı marsilya kiremit ile kaplıdır
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Cumhuriyet Mahallesi
Belde
Kıyıköy
Mevki
Sokak
Ada
204
Pafta
Parsel
7
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bodrum üzeri iki katlıdır. Çatkı arası tuğla dolgu malzeme ile inşa edilmiştir. Yapının ön cephesi kol farkından dolayı zemin üzeri bir katlıdır. Birinci katın zemini dolgu taş ile inşa edilmiştir. Birinci katın üzeri yarıya kadar sıvalı olup,diğer yarısı saç ile kaplıdır. Ön cepheye bitişik yakın dönemde inşa ediliş olan betonarme tek odalı bir yapı mevcuttur. Yapının ön cephesinde 1/2 oranında ahşap enine dikdörtgen formlu bir adet pencere bulunur. Yapının arka cephesi zemin üzeri iki katlıdır. Arka cephenin zemin katı dolgu taş, birinci katı günümüz tuğla, ikinci katı çatkı arası tuğla dolgu ile inşa edilmiştir.Zemin katında bir adet ahşap tek kanatlı kapı bulunmaktadır. Birinci katının arka cephesinde pimapenli 1/2 oranında, yan cephesinde(doğu)1/14 oranında tek kanatlı pencere yer alır. Arka cephenin ikinci katının orta çıkması ahşap eliböğründelere dayanmaktadır. Çıkma üzerinde ahşap 1/1 oranında giyodin pencere ve çıkmanın her iki yanında birer adet aynı formda pencere bulunur, ikinci katın yan cephesi(doğu)1/1 oranında bir adet, arka cephenin güney kısmında 1/1 oranında ikiz(yanyana)ahşap giyodin pencere bulunur, ikinci katın güney kısmı(çıkma olan kısmı) çatkı arası tuğla dolgu üzeri sıvalı,doğu kısmı sıvalı,yapının yan cephesi ahşap kaplamalıdır. Ahşap kaplamalı olan kısımda bir adet 1/1 oranında pencere yer alır. Doğuda bulunan giriş kapısı çeliktir.Yapının doğu kısmına bitişik günümüzde tuğla malzeme ile inşa edilmiş bir kiler yer alır. Yapının zemin katından birinci katına mermer basamakla çıkılmaktadır, ikinci katın merdivenleri ahşaptır.Hafif saçaklı kırma çatısı marsilya kiremit ile kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mal sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde bazı değişikliklere uğrayan yapının acilen esaslı onarıma ihtiyacı vardır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
29/03/2016-3063
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Kurul Kararı ile tescilinin devamı.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar