Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karakaş Mahallesi 63 Ada 3 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karakaş Mahallesi 63 Ada 3 Parselde Konut
Envanter No
39-01-833
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı, üzerindeki giriş katı tuğla örgü üzeri harç sıvalı, ikinci kat duvarları ise tuğla örgü ve ahşap malzeme kullanılarak yapılmıştır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki
Hasanpaşa
Sokak
Ada
63
Pafta
8
Parsel
3
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina iki katlı olup, üzerindeki giriş katı tuğla örgü üzeri harç sıvalıdır. İkinci kat duvarları ise tuğla örgü ve ahşap malzeme kullanılarak yapılmıştır.
Bina günümüzde tamamen yıkılmış durumdadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Bina günümüzde tamamen yıkılmış ve ortadan kalkmış durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
12.11.1998-4992
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
17.02.2006-755 19.10.2000-6422
Yayın Dizini
Hazırlayanlar