Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Bolca Nine Türbesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Bolca Nine Türbesi
Envanter No
39-02-593
Yapı Türü
Mezar
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Köyün 750 m kuzeyinde, Mutlu-Demirkapı Yolu'nun sağında bulunmaktadır. Yolun diğer tarafında Osmanlı dönemine ait bir mezarlık yer almaktadır. Bolca Nine mezar yapısı ve çevresi yakın zamanda yenilenmiştir.
KONUM
İlçe
Babaeski
Mahalle Köy
Mutlu Köyü
Belde
Mevki
Bolca Nine
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Köyün 750 m kuzeyinde, Mutlu-Demirkapı yolununn sağında bulunmaktadır. Yolun diğer tarafında Osmanlı dönemine ait bir mezarlık yer almaktadır. Bolca Nine mezar yapısı ve çevresi yakın zamanda yenilenmiştir. Mezar yapısının üzeri ve çevresi demir parmaklıklarla kapatılmıştır. Mezar yapısı yaklaşık 6x4 m ebatlarında, batı yönünde girişin yer aldığı demir korkuluklarla çevrilidir. Bu demir korkuluklar etrafında yaklaşık 1.5 m genişliğinde yürüme yolu yer alır. Mezar çevresi yakın dönemde beton kaplanmıştır. Mezar yapısında Osmanlıca yazılı mezar taşı bulunmamaktadır. Bolca Nine mezar yapısının 50 m güneyinde, bir mezar yapısı daha yer almaktadır. Mezarda Osmanlı dönemine ait H.1207 tarihli fesli bir mezar taşı ile yazısız ayak taşı bulunmaktadır. Bu mezar taşının bir askere ait olduğu söylenmektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Türbe
Bugünkü Kullanım
Türbe
Önerilen Kullanım
Türbe
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Mezarlık alanının temizliği ve bakımı köy muhtarlığınca yapılmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar