Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Oklalı Köyü Köy Mezarlığı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Oklalı Köyü Köy Mezarlığı
Envanter No
39-05-657
Yapı Türü
Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı
Genel Tanım
Köy merkezinin 500 m güneyinde bulunan eski mezarlık alanında Osmanlıca yazılı, sarıklı, fesli, silindirik, sekizgen ve düz mezar taşları bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Oklalı Köyü
Belde
Mevki
Köy Mezarlığı
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Köy merkezinin 500 m güneyinde bulunan eski mezarlık alanında Osmanlıca yazılı, sarıklı, fesli, silindirik, sekizgen ve düz mezar taşları bulunmaktadır. Okunabilen en erken tarihli mezar taşı H.1082 tarihli olup, görülebildiği kadarıyla alanda iki sarıklı, bir fesli, bir düz,bir silindirik ve bir sekizgen mezar taşı bulunmaktadır. Okunabilen en geç tarihli mezar taşı ise H.1328 tarihlidir. Eski mezarlık geniş bir alana yayılmaktadır. Mezar taşlarının bir kısmı sağlam vaziyette olup, bir kısmı yerlerinden sökülmüştür. Taşların bir kısmının yarıya kadar olan kısımları toprak altında gömülü bir durumdadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
YOK
Taşıyıcı Durumu
YOK
Dış Yapı
YOK
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Mezarlık
Bugünkü Kullanım
Mezarlık
Önerilen Kullanım
Mezarlık
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Mezarlık giriş kapısının bir tarafında Osmanlıca yazılı sekizgen mezar baş taşı, diğer tarafında silindirik ayak taşı yer almaktadır. Günümüzde kullanılan mezarlık alanının ortasında bir tümülüs bulunmaktadır. Tümülüsün eteğinde H.1328 tarihli Osmanlıca yazılı fesli bir mezar taşı yer almaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar