Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Düzorman Köyü Eski Mezarlığı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Düzorman Köyü Eski Mezarlığı
Envanter No
39-01-301
Yapı Türü
Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım
Köy merkezinin 500mt doğusunda, Düzorman-Armaağan yolunun sağnda bulunan eski mezarlık alanında 100'e yakın yazısız yassı mezar taşları bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Düzorman Köyü
Belde
Mevki
Eski Mezarlık
Sokak
Ada
137
Pafta
Parsel
24
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Köy merkezinin 500mt doğusunda, Düzorman-Armaağan yolunun sağnda bulunan eski mezarlık alanında 100'e yakın yazısız yassı mezar taşları bulunmaktadır. Mezarlık alanının dört yerinde kuyu şeklinde açılmış büyük çaplı kaçak kazı çukurları görülmektedir. Üç adet yeni mezar taşı bulunmaktadır. Birinin üzerinde 1974 tarihi okunmaktadır. Mezarlık bakımsız bir haldedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
YOK
Taşıyıcı Durumu
YOK
Dış Yapı
YOK
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Mezarlık
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Mezarlık
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Mezar taşlarının bir kısmı yerlerinden sökülmüş, bir kısmı yan yatmış durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar