Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 113 Ada 12 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 113 Ada 12 Parselde Konut
Envanter No
39-01-791
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, avlu içerisine bodrum kat üzerine tuğladan iki kat yapılmış, tuğlanın üzeri harç ile sıvanmış, bütün cephelerde pencere kullanılmış, çatı alaturka kiremit kaplı yapı.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi,Camikebir
Belde
Mevki
Sokak
Kayalık Sokak
Ada
113
Pafta
21
Parsel
12
Yüzölçümü
696
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum + 2
Malzeme
Taş + Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Avlu içerisine bodrum üzerine iki kat, tuğladan yapılmış olup üzeri sıva ile örtülüdür. Çatısı alaturka kiremit kaplı. Girişlerden biri ahşap sundurma ile örtülüdür. Sıvası sonradan yapılmış olduğu görülüyor. Dört cephede pencereler kullanılmış. Pencereler silme niş içerisine alınmış. Cephe yüzeyinde görünür şekilde baca konsollarına yer verilmiş.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
YOK
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan yapının çatı ve döşemelerinde kısmi çökmeler mevcuttur. Cephe sıvaları büyük ölçüde dökülmüş olup, bakımsız ve harap bir durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14.10.1999-5693
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar