Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

258 (95) ada, 2 parsel Türk Hava Kurumu Binası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
258 (95) ada, 2 parsel Türk Hava Kurumu Binası
Envanter No
39-01-818
Yapı Türü
İşyeri
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
19.yy.
Genel Tanım
Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi üzerinde bulunan bina kagir, zemin üzeri bir katlıdır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Akalar Mahallesi
Belde
Mevki
Namazgah
Sokak
Namazgah Caddesi
Ada
258 (95)
Pafta
37
Parsel
2
Yüzölçümü
46
Nitelik
Mağaza
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi üzerinde bulunan zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Namazgah Caddesine bakan ön cephe, taş kaplamadır ve ortadaki kısım daha geniş olmak üzere düşeyde üç bölüme ayrılmıştır. Zemin katta ortada camekan, solda üst kat girişi, sağ tarafta da zemin kat giriş kapısı bulunmaktadır. Üst katta cephenin ortasında iki taş konsola oturan metal konstrüksiyonlu bir balkon bulunmaktadır. Üst katta bulunan üzeri basık kemerli iki pencere ve ortada balkon çıkış kapısının kenarlarında taş, profilli söveler bulunmaktadır. Çatısı gizli ve çatı önünde taş konsollara oturan öne çıkıntılı ve iki kademe profilli taş silmeli bir parapet duvarı bulunmakta ve en üstte cephenin orta aksında üçgen bir alınlıkla sonlanmaktadır. Yan cepheleri bitişik ve sağırdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
İşyeri
Bugünkü Kullanım
İşyeri
Önerilen Kullanım
İşyeri
Sahibi
Türk Hava Kurumu
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Zemin kat doğramaları alümünyum ile değiştirilmiş, yan cephelerde sıva tamiratları yapılmıştır.
Gözlemler
Türk Hava Kurumu olarak kullanılan binanın özgün görünümü büyük ölçüde korunmuş, cephelerde görülen kirlenmeler dışında iyi durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar