Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 90 Ada 16 Parselde İşyeri

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 90 Ada 16 Parselde İşyeri
Envanter No
39-01-816
Yapı Türü
İşyeri
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
19.yy.
Genel Tanım
Yayla Mahallesi, Namazgah Caddesi üzerinde bulunan bina kagir, zemin üzeri bir katlıdır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi
Belde
Mevki
Birinci Namazgah Geçidi
Sokak
Namazgah Caddesi
Ada
90
Pafta
17
Parsel
16
Yüzölçümü
26,5
Nitelik
Dükkan
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yayla Mahallesi, Namazgah Caddesi üzerinde bulunan bina zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Namazgah Caddesine bakan tek cephesi bulunmakta, diğer üç tarafı bitişiktir. Kagir olarak yapılmış binanın cephesi sıvalıdır. Zemin kat boyunca geniş bir camekan, onun hemen üzerinde küçük dikdörtgen bir pencere bulunmakta ve iki demir eliböğründe ile taşıtılmış demir konstrüksiyon bir balkon, aynı zamanda saçak görevi görmektedir. Üst katta, balkona açılan bir kapı ve onun her iki yanında üstü kemerli iki pencere bulunmaktadır. Kapı ve pencere kenarları sovelidir. Çatısı gizli, çatı parapet duvarının önündeki iki sıra profilli saçak silmesi ile cephe sonlanmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Konut, işyeri
Bugünkü Kullanım
İşyeri
Önerilen Kullanım
İşyeri
Sahibi
Saim Sonay
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Restorasyon projesi yapılmış ve 13/12/2013-748 karar sayısı ile onaylanmıştır.
Koruma Bölge Kurulununca onaylı Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 Yılı Uygulama Yardımı ile onarımlar yapılmıştır.
Gözlemler
Zemin katı marken üst katı büro olarak kullanılan bina, özgün görünümünü büyük ölçüde korumuş, bakımlı ve iyi durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
13.12.2013-748 25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar