Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 90 Ada 18 Parselde İşyeri

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 90 Ada 18 Parselde İşyeri
Envanter No
39-01-815
Yapı Türü
Banka
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Yayla Mahallesi, Namazgah Caddesi'nde bulunan yapı Eski Osmanlı Bankası olarak bilinmektedir. İki katlı olan bina kagir olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi
Belde
Mevki
Birinci Namazgah Geçidi
Sokak
Namazgah Caddesi
Ada
90
Pafta
17
Parsel
18
Yüzölçümü
97
Nitelik
Kargir Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yayla Mahallesi, Namazgah Caddesinde bulunan yapı Eski Osmanlı Bankası olarak bilinmektedir. Zemin kat ve birinci kattan oluşan bina, duvarları taş ve tuğla ile yığma döşemeleri ise çelik kirişli ve ahşap kaplıdır. Sadece ön cephesinden ışık alan binanın diğer üç cephesi bitişiktir. Ön cephe Neoklasik uslupta üzeri üçgen alıklıklı, 6 sütun ile 5 eşik bölüme ayrılmıştır. Zemin katta en soldaki bölüm üst kata çıkış merdivenine açılmakta, ortadaki ve onun solundaki ise zemin kata giriş olarak düzenlenmiş, sağ taraftaki diğer iki bölümde ise camlı doğramalar bulunmaktadır. Üst katta aynı akslarda 5 tane dar uzun pencere bulunmakta ve kenarları sövelerle süslenmiştir. Zemin kat ile üst katı birbirinden ayıran profilli bir kat silmesi ve saçak seviyesinde öne çıkan yine profilli bir saçak silmesi ve onun üzerinde üçgen bir alınlık ile cephe sonlanmaktadır. Kapı ve pencere önlerinde bulunan özgün metal panjurları korunmuştur.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Banka
Bugünkü Kullanım
İşyeri
Önerilen Kullanım
İşyeri
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Koruma Bölge Kurulununca onaylı Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 Yılı Uygulama Yardımı ile onarımlar yapılmıştır.
Gözlemler
Binanın onarımı yakın zamanda tamamlanmış fakat henüz kullanılmamakta ve iyi durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar