Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 106 Ada 4 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 106 Ada 4 Parselde Konut
Envanter No
39-01-774
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Bodrumlu, tek katlı, ahşap tuğla karışımı konut.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi, Yapraklı
Belde
Mevki
Mektep
Sokak
Eski Adliye Sokak
Ada
106
Pafta
34
Parsel
4
Yüzölçümü
286
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1+b
Malzeme
Taş + Ahşap
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina tek katlı, bodrum katın üzerinde yükselmiş, bodrum yüksek tutulmuş giriş kat taş ile yapılmış. Birinci katın batı ve güney cepheleri ahşap ile kaplanmış, kuzey ve doğu cephelerinde tuğla kullanılmıştır. Çatı alaturka kiremit kaplıdır. Ön cephede dar ve uzun pencereler kullanılmış. Baca, çatı sundurmasını delerek çatıya çıkartılmış. Çatıya geçişte ahşap silmeler kullanılmış, cephede yer alan pencere üst ve altlarında ahşap ince süslemeler kullanılmış, eve giriş geniş kemer şeklinde açılmış kapalı balkonla sağlanmış.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Yapının çatısı ve alaturka kiremit kaplı üst örtüsü yakın zamanda yenilenmiştir.
Gözlemler
Yapının ön bölümünde yer alan bacalar son yapılan onarımda kaldırılmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.09.1991-949
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
11.09.1991-949, 24.09.1999-5366
Yayın Dizini
Hazırlayanlar