Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 101 Ada 7 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 101 Ada 7 Parselde Konut
Envanter No
39-01-771
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan yapı iki kat üzerinde yükselmekte; alt katı taş, üst katı tuğla örgülü, üzeri harç sıvalı. Birinci kattan ikinci kata geçişte üç kat silme kullanılmış. İkinci kat hafif öne doğru çıkarılmış. Çatıya geçişte yine silmeler kullanılmış. Pencereleri dikdörtgen olup, çatısı alaturka kiremit kaplıdır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi, Yapraklı
Belde
Mevki
Küçükyayla
Sokak
Eski Adliye Sokak
Ada
101
Pafta
34
Parsel
7
Yüzölçümü
130
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş + Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapı iki katlı olup alt kat taş üst kat tuğla üzerine sıva ile kaplıdır. Üst kat öne doğru genişletilmiş, cumba taş konsollarla desteklenmiştir. İki kat silme ile ayrılmıştır. Cumbanın yan tarafına sonradan pencere açılmıştır. Pencereler sonradan küçültülmüştür. Çatıya geçişte silmeler kullanılmış. Çatısı alaturka kiremit kaplıdır. Ön ve arka cepheler aydınlık tutulmuştur. Yan cepheler kördür.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde kullanılan yapı bakımlı bir durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14.10.1999-5693
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar