Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 728 Ada 41 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 728 Ada 41 Parselde Konut
Envanter No
39-01-769
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan bodrumlu, zemin kat dahil iki katlı, birbirine bitişik ve içeriden bağlantılı iki yapıdan oluşmakta. Çatı üçgen alınlıklı ve alaturka kiremit kaplı.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi, Yapraklı
Belde
Mevki
Küçük Yayla
Sokak
Laleli Sokak
Ada
728
Pafta
35
Parsel
41
Yüzölçümü
494
Nitelik
Ahşap Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2+b
Malzeme
Taş + Tuğla
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Tescilli İlim Yayma Cemiyeti binasına bitişik, bodrum hariç iki katlı, birbirine bitişik ikiz yapıdan oluşmakta. Yapının çatısı üçgen alınlıklı, çatısı alaturka kiremit kaplı olarak yapılmış. İmar paftasında üzerindeki yapı tescilli yapı olarak işaretlenmesine rağmen ayrı ada , parsel belirtilerek tescil kararı çıkartılmamış ve tapunun beyanlar hanesine tescil şerhi düşülmemiş. Yapının güneydoğu cephesinde dışarı çıkıntı yapan cumbalı küçük bir bölüm dışarıdan orijinal ahşap kaplama özelliği göstermektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
YOK
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan yapının büyük bir bölümü yıkılmış olup, bodrum kat duvarları ile ön cephesinin bir bölümü ayaktadır. Ön cephe duvarı yıkılma tehlikesi içerisinde olup, çevresine tehlike arz etmektedir. Yapı bakımsız ve harap bir durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
12.11.1998-4992
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar