Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kocahıdır Mahallesi 184 Ada 22 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kocahıdır Mahallesi 184 Ada 22 Parselde Konut
Envanter No
39-01-867
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
19.yy. Sonu
Genel Tanım
Kocahıdır Mahallesi, Yanıkkışla Caddesinde bulunan bina, bodrum üzeri tek katlı tuğla ve ahşap hatıllı olarak yapılmış olup duvarlar daha sonra beton sıva ile kaplanmıştır. Giriş zeminden merdivenlerle çıkılmaktadır. Bitişik nizamda avlulu konutlarla sınırlandırılmıştır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Kocahıdır Mahallesi
Belde
Mevki
Yanık Kışla
Sokak
Yanık Kışla Caddesi
Ada
184
Pafta
Parsel
22
Yüzölçümü
578
Nitelik
Kuyulu Ve Bahçeli Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum + 1
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Kırklareli, Merkez Kocahıdır Mahallesi, Yanık Kışla caddesi, 184 ada, 22 parselde bulunan yapı bahçe içinde bodrum üzeri tek katlı tuğla ve ahşap hatıllı olarak yapılmıştır. Üzeri daha sonradan beton sıva ile kaplanmıştır. Giriş zeminden merdivenlerle çıkılmakta basık bir kemer ile giriş holüne ulaşılmaktadır. Giriş holünün her iki yanında uzun ve dar pencereler mevcuttur. Ön cephede ikişer adet uzun ve dar pencere mevcut olup pencere çerçeveleri ayrı bir kemer içerisine alınmış ve kemerlerin üst taraflarına kilit taşı ile pencere kemer çerçevesi hareketlendirilmiştir. Kent merkezinde ve çevresinde yapılmış konutların büyük bir kısmında bu tarz kullanılmıştır. Cephe köşelerinde yarım sütünce başlıkları kullanılmıştır. Pencere doğramaları, çatı kiremitleri ve ön cephe yenilenmiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Ön cephe baklava dilimi formunda bezenmiş mozaik harçla sıvalıdır. Çatı ve çatı kiremitleri tamamen, yenilenmiş, pencere çerçeveleri ve silme kuşağı boyanmış, su olukları ve baca yenilenmiş.
Gözlemler
19 yy. sonu 20 yy. başlarına ait olduğu sanılan yapının gabarisi ve fiziki özellikleri korunarak, binanın esaslı bir onarım gördüğü ve dış cephesinin mozaik harçla sıvandığı görülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.01.2005-157
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar