Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Hacı Zekeriya Mahallesi 177 Ada 5 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Hacı Zekeriya Mahallesi 177 Ada 5 Parselde Konut
Envanter No
39-01-866
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
19.yy.
Genel Tanım
Bodrum üzeri iki katlı köşe ev tarzında yapılmıştır. Bodrum katı moloz taştan üst iki kat ahşap ve tuğla dolguludur. Yapı teknik açıdan geleneksel Türk mimarisi konut özellikleri göstermektedir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Hacı Zekeriya Mahallesi
Belde
Mevki
Yanık Kışla
Sokak
Yanık Kışla Caddesi
Ada
177
Pafta
38
Parsel
5
Yüzölçümü
37
Nitelik
Kargir Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum + 2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Kırklareli Merkez, Hacı Zekeriya Mahallesinde 38 pafta, 177 ada, 5 parsel üzerinde bulunan iki cephesi sokağa bir cephesi bahçeye bakan bodrum üzeri iki katlı köşe ev tarzında bir yapıdır. Bodrum taş örgü olup, üst iki kat ahşap ve tuğla malzemeden yapılmıştır. Dış cepheler beton sıva üzerine sarı renkte boyanmıştır. Ahşap strüktüre sahip, çatı üzeri alaturka kiremitle kaplıdır. Dış cephe duvarları sokağın köşesine doğru kademeli olarak çıkma yapmış ve çıkmalar ahşap eliböğründelerle desteklenmiştir. Kullanılan yapım tekniği geleneksel Türk mimarisi konut özellikleri gösterir. Konutun bodrum katı zamanında işlik olarak kullanılmış olabilir. Bodrum üzeri ilk katta pencereler daha küçük ve dar tutulmuş, ikinci katta ise daha fazla ve daha geniş tutulmuştur. Bodrum ise atölye özelliğinden dolayı kapı ve pencere aralığı dar tutulmuş ve yan cepheler kör bırakılmıştır. Evin bodrum katı yolun yükselmesinden dolayı yol altına kalmıştır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Cephelerde çimentolu harç ile onarımlar yapılmıştır. Üst kat pencere doğramaları değiştirilmiş, beton denizlikler yapılmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan bina taşıyıcı ve cephe kaplamaları olarak yıpranmış durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.01.2005-157
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar