Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 728 Ada 35-36 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 728 Ada 35-36 Parselde Konut
Envanter No
39-01-767
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Bodrum katın üzerine tek kat, tuğla ve ahşap hatıllarla destekli, sıva ile kaplı, giriş bölümü öne çıkık, giriş kapısı yuvarlak kemerli ve ahşaptan. Çatı alaturka kiremit ile kaplı. Ön ve arka cephede pencereler açılmış. Yan cepheler sağır durumda.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi, Yapraklı
Belde
Mevki
Yayla Meydanı / Yayla Meydanı
Sokak
Mektep Sokak
Ada
728
Pafta
7
Parsel
35-36
Yüzölçümü
190 / 42
Nitelik
Kerpiç Ev / Kerpiç Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bodrum katın üzerine tek kat, tuğla ve ahşap hatıllarla destekli, sıva ile kaplı, giriş bölümü öne çıkık, giriş kapısı yuvarlak kemerli ve ahşaptan, kapalı balkon oluşturmuş. Çatı alaturka kiremit ile kaplı. Ön ve arka cephede pencereler açılmış. Yan cepheler sağır durumda.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
YOK
Taşıyıcı Durumu
YOK
Dış Yapı
YOK
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde yapı tamamen yıkılmış olup boş arsa görünümündedir. Yapının yan parsellere bitişik moloz taş duvarlarının 1-1,5mt ye kadar olan kısımları yıkıntı olarak görülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14.10.1999-5693
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
14.10.1999-5693
Yayın Dizini
Hazırlayanlar