Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 728 Ada 29 Parselde Konut (Kırklareli Evi)

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 728 Ada 29 Parselde Konut (Kırklareli Evi)
Envanter No
39-01-766
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Yayla Mahallesi, Mektep Sokakta bulunan konut yapısı kagir olarak inşa edilmiş olup, bodrum ve iki kattan oluşmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi, Yapraklı
Belde
Mevki
Yayla Meydanı
Sokak
Mektep Sokak
Ada
728
Pafta
35
Parsel
29
Yüzölçümü
126
Nitelik
Ahşap Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2+b
Malzeme
Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat, birinci kat ve bodrum kattan oluşmaktadır. Mektep Sokağa bakan kuzeybatı yönündeki ön cephesinin sağ tarafında basamaklarla çıkılarak ulaşılan girişi bulunmaktadır. Ön cephesi ahşap kaplı olan yapının yan cepheleri sıvalıdır. Üst katında yer alan cumba dört payanda ile desteklenmiştir. Pencere kenarlarında ahşap süslemeler, saçak altlarında eliböğründeler yer alır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
ORTA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan yapının çatı ve döşemelerinde kısmi çökmeler mevcuttur. Yan cephe sıvaları dökülmüş, pencereleri kırılmış olan yapı bakımsız bir durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20.04.1990-646
Yayın Dizini
Hazırlayanlar