Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 87 Ada 8 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 87 Ada 8 Parselde Konut
Envanter No
39-01-755
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı olan yapı alt katta taş üstte tuğla üzerine kurulmuş, cephe harç ile sıvalıdır. Uzun dikdörtgen pencereler kullanılmıştır. Çatı alaturka kiremit ile örtülü, alt kat bodrum olarak kullanılmış. Basit sade bir yapı olarak kullanım görmüş.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi,Camikebir
Belde
Mevki
Karaumur Pazarı
Sokak
Fuat Umay Caddesi
Ada
87
Pafta
20
Parsel
8
Yüzölçümü
130
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş + Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği
Kagir + Ahşap Karkas
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bodrum kat ve birinci kattan oluşan yapı, bodrum katta taş üstünde tuğla ile örülü olup, harç ile sıvalıdır. Dikdörtgen uzun pencereler kullanılmıştır. Çatı alaturka kiremitle örtülüdür. Çatıya baca tuğla konsolla geçirilmiştir. Giriş merdivenle sağlanmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Yapı kullanılmamakta olup, ön duvarı tahrip olmuş. Esaslı bir onarım gördüğü takdirde kullanılabilir.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14.10.1999-5693
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar