Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 87 Ada 1 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 87 Ada 1 Parselde Konut
Envanter No
39-01-753
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Yayla mahallesi, Fuat Umay Sokakta bulunan konut yapısı üç katlı ve kagir olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi,Camikebir
Belde
Mevki
Karaumur Pazarı
Sokak
Fuat Umay Caddesi
Ada
87
Pafta
20
Parsel
1
Yüzölçümü
986
Nitelik
Ev Ve Arsa
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
3
Malzeme
Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina üç kattan oluşmaktadır. Yapının ana girişi Fuat Umay Caddesi'ne bakan güney yönündeki ön cephesinin birinci katında yer almakta olup, ulaşım merdiven ile sağlanmaktadır. Merdiven altında zemin kat giriş kapısı bulunmaktadır. Yapının pencere ve kapıları söveli, cepheleri sıvalı olup kat ve saçak silmeleri ile pencereler arasında düşey sütün görünümünde çıkıntılar yer alır. Yapının ön cephede yer alan ana giriş kapısı ahşap tablalı ve özgündür. Kırma çatısı alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Sevim Göker
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan yapıda restorasyon çalışmaları devam etmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar