Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 88 Ada 6 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 88 Ada 6 Parselde Konut
Envanter No
39-01-752
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı taş temeller üzerindeki katlı, yan cepheleri penceresiz, ikinci kat cumbalı olarak ahşap destekler üzerinde hafifçe yola taşkın. Yola bakan cephede alt katta iki, üst katta dört tane dikdörtgen uzun pencere yapının ışık almasını sağlamaktadır. Yapının cephe duvarları ahşap hatıllarla desteklenen tuğla örgü üzerinde harç sıva ile kapatılmıştır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi,Camikebir
Belde
Mevki
Hacı Hasan Çeşme
Sokak
Hacı Hasan Çeşme Sokak
Ada
88
Pafta
20
Parsel
6
Yüzölçümü
108
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2+b
Malzeme
Taş + Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği
Kagir + Ahşap Karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapı tuğla örgülü duvarlar harç sıva ile kapatılarak iki katlı olarak yapılmış. Yapının ikinci katı cumba biçimi bir taşkınlıkla yola taşmaktadır. Ön cephede dikdörtgen pencereler yardımıyla yapının ışık alması sağlanmış. Yan cephe duvarlarında pencere bulunmamaktadır. Yapının ikinci kat yola bakan cephesi hoş bir biçimde çatıya kadar ahşap ile kaplanmıştır. Dik çatı eski tarz alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde kullanılan yapının cephe kaplamalarında çürüme ve bozulmalar başlamış olup, bakımsız bir durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14.10.1999-5693
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar